Česká asociace zdravého opalování
váš zdroj zodpovědného opalování

ESA

Mezi rizikem rakoviny kůže a používáním solárií není žádná příčinná souvislost

28.06.2012  |  Česká asociace zdravého opalování

Vědec kritizuje nesprávné metody zkoumání Mezinárodní agentury pro výzkum rako-viny (IARC) - IARC zpráva je chybná a nebere v úvahu různé typy kůže člověka.

Brussel, 1.dubna 2010 (ESA) - William B. Grant, jeden z nejrenomovanějších světových vě-deckých pracovníků v oblasti výzkumu vitaminu D kritizuje metody používané Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) při výzkumu zabývajícím se používáním solárií a rizi-kem rakoviny kůže. “IARC vycházela z 19 studií, které použila jako podklad pro takzvanou metaanalýzu a po celkovém vyhodnocení dospěla k závěru, že pro věkovou skupinu pod 35 let existuje jistá souvislost mezi opalováním v soláriích a rakovinou kůže. Z těchto 19 studií, bylo 5 provedeno na lidech s typem kůže I, ačkoliv je tento typ kůže obecně spojován s vy-sokým rizikem rakoviny kůže, a této skupině je vždy silně doporučováno vyhýbat se opa-lování, a to bez ohledu na to, zda je to v soláriu nebe venku na slunci. Proto by, pro dosaže-ní správných výsledků, měla být tato skupina hodnocena odděleně. IARC toto zjevně nedo-kázala”, vysvětluje William B. Grant. Mělo být provedeno samostatné hodnocení, pokračuje Grant, v tomto případě by žádná příčinná souvislost mezi opalováním v soláriích a rakovinou kůže nebyla prokázána.

Ve studii nedávno popisované v odborném časopise “Dermato–Endocrinology”, Grant detail-ně prezentuje nepřesné metody šetření IARC.

European Sunlight Association (ESA) je evropským řídícím orgánem solárního průmyslu.

ESA, se sídlem v Belgii v současné době reprezentuje 30 evropských asociací a firem ze 17 člen-ských států EU, Norska, Švýcarska, Ruska a USA.

Poznámka:

Shrnutí článku "William B. Grant: Kritika Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny meta-analýzy spojení mezi používáním solárií a rizikem vzniku kožního maligního melanomu, v: Dermato-Endocrinology 1:6, 1-7, listopad/prosinec 2009 "lze stáhnout z webových stránek ESA: www.europeansunlight.eu.

 
 
© 2022 Česká asociace zdravého opalování,
All rights reserved

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: KOMPLETWEB.cz