Česká asociace zdravého opalování
váš zdroj zodpovědného opalování

ESA

Přispívá mírná expozice UV záření k nižší úmrtnosti v důsledku rakoviny tlustého střeva a konečníku?

13.08.2014  |  Administrátor

Nizozemští vědci ukázali, jaký vliv má UV záření a přísun vitaminu D na rozvoj rakoviny tlustého střeva a konečníku u myší.

 

Vzhledem k tomu, že dle dostupných poznatků jsou vysoké dávky vitaminu D a mírná hladina UV záření spojeny s menší úmrtností v důsledku kolorektálního karcinomu, zkoumala skupina vědců Leidenské univerzity v Nizozemsku v rámci pokusů s myšmi, zda by zde mohla být příčinná souvislost. Kromě inhibičního efektu na růst tumoru zjistili, že při mírném vystavení UV záření také dochází ke zpomalení progrese zhoubných nádorů, což se při dodatečném přísunu vitaminu D nepotvrdilo. Jejich studie tak naznačuje, že při expozici UV záření bez účasti vitaminu D se více předchází rozvoji zhoubných nádorů.

 

Vědci dávali myším, u nichž byla tendence rozvoje střevních nádorů, potravu chudou na vitamin D. Kromě kontrolní skupiny jedna skupina dostávala vitamin D a další skupina byla každý den vystavována UV záření. Po šesti týdnech se hladina vitaminu D výrazně zvýšila.

 

V porovnání s kontrolní skupinou se výrazně omezil výskyt nádorů jak ve skupině, které byl doplňován vitamin D, tak ve skupině ozařované UV paprsky, ovšem pouze v případě expozice UV záření se zpomalil rozvoj zhoubných nádorů.

 

„Nizozemští vědci svou studií prokázali, že při pravidelné mírné expozici slunečnímu záření se snižuje riziko karcinomu střev. Tuto studii bylo možné samozřejmě provést pouze na zvířatech, nicméně výsledky představují biologické důkazy příčinné souvislosti s rakovinou střev u lidí, jak také výzkumníci ve své studii uvádějí: ‚Vzhledem k tomu, že epidemiologické údaje naznačují, že lze naše výsledky vztáhnout i na karcinom střev u lidí, podporují naše zjištění stimulaci pravidelné mírné expozice slunečnímu záření ke snížení rizika kolorektálního karcinomu‘.“vysvětluje Ad Brand, mluvčí Sunlight Research Forum (SRF).

 

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemsku. Jejím cílem je zprostředkovat široké veřejnosti nejnovější lékařské a vědecké poznatky o dopadech mírného vystavení lidského těla ultrafialovému záření.

 

 

Kontakt pro média:

Ad Brand

Sunlight Research Forum (SRF)

Tel.: +31 (0) 651 358 180

info@sunlightresearchforum.eu / www.sunlightresearchforum.eu

 

 

Zdroj:

Heggert Rebel, Celia Dingemanse-van der Spek, Daniela Salvatori, Johannes P.T.M. van Leeuwen, Els C. Robanus-Maandag a Frank R. de Gruijl: UV exposure inhibits intestinal tumor growth and progression to malignancy in intestine-specific Apc mutant mice kept on low vitamin D diet . Článek publikovaný poprvé online: 5. června 2014, DOI: 10.1002/ijc.29002.

 
 
© 2022 Česká asociace zdravého opalování,
All rights reserved

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakční systém: KOMPLETWEB.cz